Resultaten voor riool

riool
Riool - Wikipedia.
In steden diende de gracht als open riool, dit is voor woonboten in Amsterdam tot 2013 van toepassing gebleven. Met de aansluiting op een gesloten riolering kwam aan dit alles een einde. Riolen verzamelen het afvalwater uit de huizen en stromen samen in steeds dikkere buizen. Het hoofdriool loost uiteindelijk het afvalwater op een plaats waar men er in de stad van herkomst zelf geen last van heeft.
vankopertotzink.nl
Rioolaansluiting binnen gemeente Katwijk Gemeente Katwijk.
frituurolie, olie en vet. Verstopte afvoer of stankoverlast? Er zijn 1 of meerdere afvoeren verstopt: dan is het riool in uw huis verstopt. Gebruik een milieuvriendelijk ontstoppingsmiddel, een gootsteenontstopper of schakel een bedrijf in. Alle afvoeren zijn verstopt: dan zit de verstopping in de afvoerbuis naar de hoofdriolering. Bij de erfafscheiding ligt het ontstoppingsputje; graaf dit op en maak het open. Staat het putje vol water, dan is het gemeentelijk deel van het riool verstopt: meld dit online. Heeft u kosten gemaakt om het ontstoppingsputje op te laten graven en ligt de verstopping in het gemeentelijk deel? Stuur dan een kopie van de factuur op naar de gemeente, afdeling Beheer en Vastgoed. De gemeente vergoedt maximaal € 200. De voorwaarden waaraan u moet voldoen voor een vergoeding zijn terug te vinden in artikel 8 en 9 van de Aansluitverordening Riolering Gemeente Katwijk. Reiniging, camera- of andersoortige inspecties vergoeden wij niet, tenzij we hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Verstopte afvoer: wat is niet toegestaan?
keyboost.nl
Huisaansluiting riool aanvragen Gemeente Purmerend.
Huisaansluiting riool aanvragen. Huisaansluiting riool aanvragen. Het realiseren van de huisaansluiting, van aanvraag tot uitvoering, neemt 5 tot 7 weken in beslag. Leidingen op particulier terrein óf tot en met het ontstoppingsstuk zijn in eigendom en beheer bij de particulier.
ors-rioolservice.nl
Water en riool Gemeente Utrecht.
Het riool is aangelegd voor het afvoeren van vuil water van uw douche, wc of gootsteen. Om te zorgen dat ons riool goed werkt, is het belangrijk dat het riool niet verstopt of beschadigd raakt. Gooi daarom geen vloeibaar frituurvet en reinigingsdoekjes, maandverband, motorolie, kleding, condooms en bouwafval in het riool.
verhuisdozen
Riool Gemeente Beverwijk.
You need to enable JavaScript to run this app. Naar de inhoud gaan. Belangrijk bericht voor bezoekers Deze website bestaat 2 jaar. Wat vindt u ervan? We willen de website continu verbeteren. Daarom horen we graag jouw mening over de website via een korte vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twee minuten. Vragenlijst website externe link. Contact en openingstijden. Verloren of gevonden voorwerpen. Werk aan de weg. Wonen en leven. Bouwen en verbouwen. Handhaving en veiligheid. Parkeren, verkeer en wegen. Sport, recreatie en toerisme. Uittreksels en verklaringen. Vergunningen en ontheffingen. Werk en inkomen. Wonen en verhuizen. Zorg en ondersteuning. Bijstand voor zelfstandigen. Business Docks Wijckermeer. Inloggen met eHerkenning. Ondernemen in Beverwijk. Uittreksels en verklaringen. Vergunningen en ontheffingen. Zeehaven de Pijp. Bestuur en organisatie. Burgemeester en wethouders. Commissies en besturen. Financien begroting en beleid. Klacht, bezwaar en beroep. Zodra er autocomplete resultaten zijn, gebruik de omhoog/omlaag toetsen om te navigeren en enter om te selecteren. Touch gebruikers, gebruik touch of swipe. Home Wonen en leven Bouwen en verbouwen Riool.
plafond lamp
Verstopping riool melden - Gemeente Veldhoven.
Melden bij de gemeente. Verstopping riool melden. Verstopping riool melden. Controleer het ontstoppingsputje op de erfgrens en kijk bij wie de verstopping zit. Ontstop zelf het riool of schakel een ontstoppingsbedrijf in. Bel bij een verstopping op gemeentegrond altijd de gemeente.
Riool Gemeente Ooststellingwerf. Loading.
Home Bewoners bezoekers Wonen Riool. Als uw riool verstopt is, moet u allereerst zelf actie ondernemen. Dat doet u door te controleren of er water in het erfscheidingspuntje controleput staat. Zoek het erfscheidingsputje op. Meestal vindt u die ergens op de erfgrens.
Den Haag - Hoe werkt het riool?
Hoe werkt het riool? Rioolwater bestaat uit afvalwater en neerslag. Voor het opvangen, verzamelen en afvoeren ligt een groot en uitgebreid rioolstelsel onder de Haagse straten. Dit stelsel bestaat uit zon 1.400 kilometer buizen en 30.000 inspectieputten. Alle woningen en bedrijfspanden zijn hier op aangesloten.

Contacteer ons